قبل از باز کردن دهان تان ذهن تان را باز کنید.

بعضی اوقات پیش آمده است کسی یا چیزی اعصاب شما را خرد کند . اکنون که فهمیدیم باید کنترل اعصاب خود راداشته باشیم میخواهیم از قواعد زندگی پیروی کنیم  چگونه این کار را بکنیم ؟

میتوانیم از راهکارهای پدر و مادر بزرگهایمان استفاده کنیم . یکی از این راهکارها این است که  برای غلبه بر خشم زیر لب تا ده بشمارید این راهکار بارها در زندگی من موثر بوده است . توانسته ام بر فشار عصبی خود غلبه کنم و به مقام و موقعیت خویش توجه کنم ، فکرم را متمرکز و پاسخ مناسب را پیدا کنم .

می توانید شعری را برای زمزمه کردن پیدا کنید. می تواند شعر کوتاهی باشد  . بطور مثال : شعر  <<ی روزی آقا خرگوشه رسید به ی بچه موشه …..>> این شعر مرا به سرعت به دوران شیرین کودکی فرزندانم می برد و مرا غرق در شادی سرور می کند و از این قبیل سرودها،  که میتواند ذهنتان را از شرایط آن لحظه برای دقایقی هم که شده دور کند و ضمن خنداندن شما خشم تان  را فرو نشاند.

اگر کسی سوالی از شما پرسید و شما از پاسخ خود مطمئن نبودید، قبل از پاسخ تا ده بشمارید . با این کار می توانید پیش از حرف زدن ذهنتان را بطور کامل درگیر کنید. این درنگ ممکن است شما را از گرفتاری های زیادی نجات دهد . در یک موقعیت مشاجره آمیز شمارش تا ده می تواند به کمک شما بیاید و شما را از مخمصه نجات دهد .

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید